Love Tribe – calling all women!

Love Tribe er tænkt til at inspirere og give kærlige skub til andre kvinder, så flere kan mærke styrken i at vi bør stå sammen. Love Tribe er et kærligt, spirituelt og stærkt fællesskab, der bæres af omsorg for hinanden, af vilje, af mod, af styrke og af et ønske om at tage ansvar i eget liv og i verden. Love Tribe skal være en oase af visdom, accept, respekt, kærlighed og af den inderste, dybeste power…

Jeg ønsker og håber, at jeg gennem denne side kan inspirere og skabe en sand erkendelse af, at vi kan noget helt unikt sammen som kvinder.

Derfor kalder jeg alle kvinder, som tør tage et skridt frem og tage ansvar i eget liv. Lad os sammen skabe et stærkt fællesskab, hvor vi løfter os og ser hinanden, connecter med hinanden og mærker hinandens dybder. Og lad os give andre kvinder muligheden for at folde sig ud og leve deres fulde potentiale.

Denne side er kun starten - vi kommer til at mødes, til at rejse sammen og til at skabe vækst i andre kvinders liv. Hvordan vi spreder vores vinger må tiden vise.

Love and light,
Freya